Translate

En guldgruva av husmorstips

Jag har hittat en guldgruva för den som gillar husmorstips! På Göteborgs universitetsbibliotek finns samlingar av gamla veckojournaler och magasin från 1880-talet. Nu håller jag på att läsa gamla nummer av veckotidningen "Idun":

"Till våra husmödrar!
I dessa smalare spalter ärna
vi i hvarje nummer under en
mängd olika hufvudrubriker
meddela alla möjliga praktiska
och nyttiga råd och rön inom
de områden, som höra till qvinnans 
verksamhet inom och för
hemmet. Utom de rubriker,
som kunnat inrymmas i detta
nummer, skola sålunda samtidigt 
eller efter hand förekomma 
rubrikerna: Barnens vård; 
Handarbeten; Helsovård;
Husdjuren; Tvätt; Brygd;
Slagt m. fl."


Nu för tiden är förstås de goda råden inte förbehållna husmödrarna, utan alla kan så klart ta del av dem. :) Behovet av smarta lösningar på problem i vardagen finns ju uppenbarligen kvar, lika stort idag som i slutet av 1800-talet!
Jag bjuder på ett första guldkorn ur tidningens första nummer:

Vill du ha levande blommor i håruppsättningen på festen och är rädd att de ska börja sloka för snabbt kan du bränna stjälkarna mot en ljuslåga tills en liten bit svartnat. "Härigenom hållas safterna qvar i den återstående delen af stjelken och hindra blommorna att hastigt vissna."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

• Arkiv

• Om Smarta vardagstips

På denna sida samlas knep och tricks som gör livet enklare. Husmorstips och huskurer blandas friskt med nya smarta lösningar och lifehacks. Hoppas du får lika stor nytta av dem som jag!

OBS! Alla tips är inte testade och jag kan inte garantera att de fungerar. Använd dem på egen risk!

• Sök efter tips

Följ Smarta vardagstips på Facebook