9.2.13

Text på tårta


När du skriver en text på en tårta kan det lätt bli lite trångt mot slutet av ordet.

För att beräkna hur stor plats texten kommer ta, skissa först med en tandpetare! Nu kan du ändra utan att det syns, tills texten säkert passar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar