1.7.13

Vattenvett som kan rädda liv

Drunkning är den vanligaste dödsorsaken bland barn. Tänk därför på att aldrig låta barnen gå till stranden utan vuxentillsyn, även om de är simkunniga. Och se till att någon vuxen alltid har "ansvaret" att titta på barnen när de badar, ofta händer olyckor för att båda föräldrarna tror att den andra har uppsikt.

Här är en länk till en studie gjord av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om drunkningsolyckor i Sverige. På sidan ger MSB ett antal tips för att minska risken för olyckor:
  • Övervaka alltid barn som badar. 
  • Barn bör inte använda uppblåsbara flythjälpmedel. 
  • Barn som vistas på eller vid djupt vatten ska istället ha flytväst. 
  • Ägare av pooler och dammar ska vidta drunkningsförebyggande åtgärder. 
  • Använd flytväst och avstå från alkohol när du är på sjön. 
  • Kör aldrig snöskoter på osäker is. För säkerhets skull tar du med isdubbar. 
  • Använd vattentätt mobiltelefonfodral vid båtfärd. 
  • Lär dig hjärt-lungräddning. Vid drunkning är omedelbar upplivning avgörande för utgång.

Ni som har pool, tänk alltså på att ni måste ha ett minst 90 cm högt staket runt poolen med låsbar grind (det är lag på att poolägaren ska vidta åtgärder för att förhindra olycksfall, se mer info hos Boverket).
Det händer varje år att barn drunknar i den egna eller grannarnas pool. En sån oerhört onödig tragedi, som ju borde gå ganska lätt att undvika.

Slutligen skriver Doktor Cecilia väldigt tänkvärt om barn och vatten på sin blogg - att drunkningsolyckor är det som skrämmer henne och läkarkollegerna mest, eftersom det är så förrädiskt. Det kan gå så snabbt, och kan ske även i väldigt grunt vatten.


Foto: eget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar